ASIO Proxy for foobar2000

ASIO Proxy for foobar2000

ฟรี
Supports the ASIO output in foobar2000 products
คะแนนผู้ใช้
4.5  (20 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
2.1.2 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Maxim V.Anisiutkin
The suite adds the support for Audio Stream Input/Output algorithms and components. It works with products running on foobar2000 architecture platforms and replaces the standard output modes. The program automatically assigns the exclusive priority to ASIO and controls data processing.
foobar2000 เป็นเสียงเครื่องเล่นสำหรับ Windows งบนแทนนัน ASIO Proxy for foobar2000 ให้ ASIO(Audio Stream Input/ส่งออก)ส่งออกสนับสนุน ตอนนี้นี่คือต้องการจะติดตั้งสำหรับพวกนั้นระบบที่ ASIO เป็นเพียงวิธีการของการแสดงผลหน้าจอนะ
ขอแนะนำให้ใช้ค่าปริยายผลส่งออกโหมดแทนที่จะเป็น ASIO ตั้งแต่มันไม่มีผลประโยชน์จากการใช้ ASIO น มันอาจจะตกโปรแกรมเนื่องจากแมลงของขวัญอยู่ในนั้น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: