ASIO Proxy for foobar2000

ASIO Proxy for foobar2000

Miễn phí
Công cụ cung cấp ASIO xuất hỗ trợ cho foobar2000
Người dùng đánh giá
4.3  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.8
Phiên bản mới nhất:
2.1.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Maxim V.Anisiutkin
foobar2000 là một âm thanh chơi cho Windows sân ga. ASIO Proxy for foobar2000 cung cấp ASIO (Audio Stream Input/Xuất) xuất hỗ trợ. Bây giờ, chuyện này là cần thiết để được cài cho hệ thống đó ở đâu ASIO chỉ có phương pháp của xuất.
Bạn nên dùng loại xuất chế độ thay vì ASIO từ khi không có quyền sử dụng ASIO. Nó có thể phá buổi trình vì con bọ đang có mặt trong đó.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!